Türk Yahudi ve Musevi vatandaşlarımız için Portekiz Vatandaşlığı başvuru belgelerinin çevirisi Yeminli Bürolarımızca yapılmaktadır.

Türk Yahudi ve Musevi vatandaşlarımız için Portekiz Vatandaşlığı başvuru belgelerinin çevirisi Yeminli Bürolarımızca yapılmaktadır.