G GÜNCEL Eksperlik Hizmetleri

Her türlü hava, deniz ve demiryolu araçları ile ilgili olarak; sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işler sonucunda detaylı ekspertiz raporu hazırlamak başlıca görevlerimiz arasında gelmektedir.